Search with business name or city

शिवशंभो वॉशिंग सेंटर प्रो.प्रा. नवनाथ साळुंके — ९३२५०५२८४५ पत्ता :— लॉकीम फाटा, शिंदेवाडी, पुणे बँगलोर हायवे, सातारा.

शिरवळ—शिंदेवाडी परिसरातील सर्वोत्कृृृष्ठ वाॅशिंग सेंटर. ट्रक, टेंपो, बसेस, जेसीबी, पिकअप वेहीकल, कार आणि टु व्हिलर वाॅशिंग व पॉलीशिंग सर्विसेस.

शिवशंभो वॉशिंग सेंटर प्रो.प्रा. नवनाथ साळुंके — ९३२५०५२८४५ पत्ता :— लॉकीम फाटा, शिंदेवाडी, पुणे बँगलोर हायवे, सातारा.

ट्रक, टेंपो, बसेस, जेसीबी, पिकअप वेहीकल, कार आणि टु व्हिलर वाॅशिंग व पॉलीशिंग सर्विसेस.


ट्रक, बसेस, पिकअप वेहीकल, व्हॅन, जेसीबी वाॅशिंग.
कार आणि टु व्हिलर वॉशिंग.
वाॅशिंगसह मोफत टायर, रबर आणि प्लास्टीक पार्ट प्रोटेक्शन कोटींग
रबिंग अँण्ड पाॅलिशींग.
कार इंटेरिअर क्लिनिंग अँण्ड प्रोटेक्शन
कार आणि टु व्हिलर वाॅशिंग व पॉलीशिंग सर्विसेस.
अनुभवी कर्मचारी वर्ग.
नाष्टा व कोल्ड्रींकसाठी हाॅटेलची व्थवस्था.
एकवेळ अवश्य भेट द्या.
धन्यवाद.