Search with business name or city

**** कृषीछाया **** *** अॕग्रो एजन्सीज् *** प्रोप्रा.-श्री.प्रशांत जगदाळे - 9205133167 *** प्रोप्रा.-श्री.सुशांत जगदाळे - 9130928474 *** *आंबवडे *भाडळे *पाचवड

शाखा क्र.1 - आंबवडे फाटा, श्रीराम चौक, आंबवडे, ता.कोरेगांव, जि.सातारा. शाखा क्र.2 - मु.पो.भाडळे, ता.कोरेगांव, जि.सातारा. शाखा क्र.3 - मु.पो.पाचवड, कैलास फुड्स समोर, ता.वाई, जि.सातारा.

**** कृषीछाया **** *** अॕग्रो एजन्सीज् *** प्रोप्रा.-श्री.प्रशांत जगदाळे - 9205133167 *** प्रोप्रा.-श्री.सुशांत जगदाळे - 9130928474 *** *आंबवडे *भाडळे *पाचवड

सातारा जिल्ह्यातील एक सुप्रसिध्द अॕग्रो एजन्सी.


सर्व नामांकित कंपन्यांची बि-बियाणे, रासायनिक खते व किटकनाशके उपलब्ध.
शेती साहित्य विक्रेते.
शेतीविषयक योग्य सल्ला व अनुभवी मार्गदर्शन.
कोरेगाव व वाई तालुक्यात 3 शाखा. 1)आंबवडे 2)भाडळे 3)पाचवड
प्रशिक्षीत व अनुभवी कर्मचारी वर्ग.
एक वेळ अवश्य भेट द्या.
धन्यवाद